Ruotsinsuomalaisten Kirjoittajien Yhdistys RSKY


Toimintasuunnitelma 2020


Ruotsinsuomalaisten kirjoittajien yhdistys (RSKY) tukee Ruotsin vähemmistöpoliittisia päätöksiä ja on omalta osaltaan tukemassa suomen kielen elvytystä. Uusi vähemmistölaki antaa mahdollisuuden hallintoalueiden perustamiseen kaikkiin Ruotsin kuntiin, mutta se edellyttää paikallistason aktiivisuutta. Tässä tehtävässä yhdistyksemme jäsenillä on tärkeä tehtävä. Yhdistys julkaisee Liekki- kulttuurilehteä.

Johtokunnan tehtävä on edistää ja kehittää yhdistyksen toimintaa jäsenten parhaaksi, järjestää kirjoittajakoulutusta, hakea apurahoja ja luoda yhteyksiä kirjoittajiin ja kirjoittajayhdistyksiin Ruotsissa ja Suomessa, sekä erilaisiin ruotsinsuomalaisiin järjestöihin ja yhdistyksiin.

Johtokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa kalenterivuoden aikana. Valtion kulttuurineuvosto myönsi 100 000 kr Liekille ja tilaajakanta on ollut hieman laskussa. Jäsenhankintaa on tehostettava, samoin Liekin tilaajamäärää yritetään nostaa ja tehostaa mainontaa, jossa erityisesti sosiaaliset mediat ovat yksi apukeino.

Liekin vuositilauksen ja yhdistyksen jäsenmaksun voi maksaa ensi sijassa yhdistyksen postisiirtotilille: 280049-8. Yhdistyksellä on myös Swish: 1236139836, jonka käyttö vaatii nimen lisäksi myös osoitetiedot.
 Jäsenhankintaan ja jäsentiedotukseen panostetaan erityisesti, jossa kotisivu, Facebook ja Instagram ovat hyvänä apukeinona.
Yhdistys hakee avustuksia Valtion kulttuurineuvostolta ja muilta mahdollisilta avustajilta mm. Liekki-lehden julkaisemiseen, koulutukseen ja kirjallisten tilaisuuksien järjestämiseen.

Toiminta
RSKY järjestää vuoden aikana kirjoittajakursseja, jonka vastuu- ja yhteyshenkilö on Pirjo Hamilton. Kurssit ovat jatkoa vuoden 2019 kurssille ja opettajana toimii Luovan kirjoittamisen opettaja, kirjailija Taija Tuominen Suomesta. 
Henry Saarinen, RSKY: n johtokunnan sihteeri, johtaa kerran kuussa runopiiriä, jonka päämääränä on kehittää runojen kirjoittamista.
Päämääränä oli järjestää vuoden 2020 aikana erilaisia kirjoittajatapahtumia joiden tehtävänä on edistää ruotsinsuomalaista kirjoittamista ja julkaisutoimintaa. 
Yhdistys oli mukana syksyllä 2020 pidettävien Ruotsinsuomalaisten kirja- ja kulttuurimessujen järjestelytoimikunnassa ja osallistuu messuilla erilaisiin kulttuuritapahtumiin. 
Seuraavan Kajsa Vilhuinen – kirjallisuuspalkinnon jako järjestetään Eskilstunassa keväällä 2021. Kilpailuun voi osallistua vuonna 2019-2020 ilmestyneille ruotsinsuomalaisilla julkaisuilla. Kajsa Vilhuinen palkinto, 10.000 kruunua, valitaan joka toinen vuosi. Vuoden 2020 aikana aloitetaan tämän tilaisuuden valmistelu ja ilmoittaminen, kuinka kirjallisuuspalkintoa voi hakea. RSKY valitsee kolmehenkisen palkintoraadin, jolle tehdään anomukset vuoden 2020 aikana. 

Antologia
Suunniteltuun antologiaan on tullut runoja, satuja ja novelleja 27 kirjoittajalta. Antologian julkaisu on viivästynyt mm rahoitusvaikeuksien takia. RSKY on tehnyt anomuksen Suomi-Seura ry:ltä ja etsii eri rahoituskanavia antologian julkaisemiseksi. Yhdistys selvittää mm. mahdollisuuksia saada tukea hallintoaluekunnilta. Materiaali on päivitettävä ja käytävä läpi uudelleen. Antologian kirjoittajaksi hyväksytään vain RSKY:n jäseniä. 

Liekki
Liekki ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Se saa tukea Valtion kulttuurineuvostolta. Päätoimittajana toimii Tiina Pukkila Sarilidou, Kirsi Leijonmarck vastaa graafisesta suunnittelusta ja yhteydestä lehden painoon. Lehti ei pysty maksamaan korvauksia julkaistuista kirjoituksista. Ilmaista vuosikertaa ei myönnetä johtokunnan jäsenille. Liekillä on oma kotisivu www.liekki.se
Liekin mainontaa yritetään tehostaa ja sen postitusrekisterin ajankohtaistamiseen täytyy panostaa erityisesti. Tilausmaksu on nyt 250 kr /vuosi ja 300 kr ulkomaille.
 
Muuta
Jäsenten toivomusten mukaan pyritään järjestämään kirjoittajakoulutusta, hakemaan yhdistykselle avustuksia ja osallistumaan ruotsinsuomalaiseen kulttuuritoimintaan.

Yhdistyksen kotisivu, rekisterit ja jäsenkirje
Liekin kotisivun osoite on www.liekki.se. Kotisivua hoitaa Kirsi Leijonmarck. Kotisivu uudistetaan yhteistyössä johtokunnan kanssa. Erityinen työryhmä kehittää sosiaalisia medioita ja auttaa Kirsiä kotisivun päivityksessä. Jäsenrekisterin, Liekin tilaus - ja postitusrekisterin ajankohtaistamisen ja niiden hoidosta vastaa Aulis Vuopionperä. 

Yhteistyö
Yhdistyksellä on yhteistyötä muiden ruotsinsuomalaisten ja suomalaisten järjestöjen kanssa. Yhdistyksellä on edustaja Ruotsinsuomalaisten arkistossa ja Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnassa. Yhdistys tekee yhteistyötä mm.  Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kanssa Kaisa Vilhuinen –palkinnon yhteydessä. Yhdistys tekee myös yhteistyötä Suomi Artin, Ruotsinsuomalaisen kulttuurin ystävät – Sverigefinska kulturens vänner, Suomen Instituutin, Ruotsinsuomalaisten arkiston, RSKL –Keskusliiton, Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistyksen, Finn-kirjan ja Axevallan kansankorkeakoulun kanssa.
Kaikilla johtokunnan jäsenillä on vastuu toimia yhdyshenkilönä eri ruotsinsuomalaisiin järjestöihin. 

RSKY: johtokunta 2020:
Pirjo Lahdenperä, puheenjohtaja
Aulis Vuopionperä, varapuheenjohtaja
Henry Saarinen, sihteeri
Helena Laurell, tilinhoitaja
Arja Claesson, Ani Henttonen ja Kirsi Leijonmarck vakituisia jäseniä
Keijo Winstén, Marja Seikkinen ja Anne Harbom Jäderlund varajäseniä
Liekin päätoimittajana Tiina Pukkila Sarilidou on mukana johtokunnan kokouksissa. 
 
Työryhmät:
1.     Sosiaaliset mediat (mm. kotisivu, Facebook, Instagram): Kirsi Leijonmarck, Anne Hagbom Jäderlund ja Ani Henttonen
2.     Liekki: Tiina Pulkkila Sarilidou, Kirsi Leijonmarck, oikoluku: Ani Henttonen
3.     Avustuksien haku: Pirjo Lahdenperä, Ani Hentoinen ja Marja Seikkinen (avustaja Satu Gröndahl, entinen puheenjohtaja)
4.     Yhteys hallintoalueisiin: Arja Claesson, Pirjo Lahdenperä ja Aulis Vuopionperä