Ennen nykyistä tietoa Coronaviruksesta suunniteltiin kokouspaikaksi Suomalaista kirjakauppaa, Birkagatan 19, Tukholma.
suunnitteilla on nyt, että kokukseen voi osallistua myös skypen kautta.


Tervetuloa RSKY: n vuosikokoukseen sunnuntaina 29 maaliskuuta 2020

Paikka: Suomalainen kirjakauppa, Birkagatan 19, Tukholma. 
Aika: klo 13.30-15.00, 15-16.30 Runoja ja pientä syömistä (ota mukaan yksi runo jonka voit esittää!!)

Työjärjestysehdotus
1 § Kokouksen avaus 
2 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Tarkastetaan ja hyväksytään mahdolliset valtakirjat
4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 § Valitaan kokoukselle
      Puheenjohtaja
      Sihteeri
      Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
      Kaksi ääntenlaskijaa
6 § Kuullaan ja käsitellään johtokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta sekä tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään niiden hyväksymisestä. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7 § 
    Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
    Päätetään Liekin tilausmaksun suuruudesta
8 § Käsitellään talousarvio ja toimintasuunnitelma alkaneelle toimintakaudelle.
9 § Valitaan
      Yhdistyksen puheenjohtaja
      Vähintään johtokunnan jäsentä ja varajäsentä
      Kolmihenkinen vaalivaliokunta, jonka enemmistön on oltava johtokunnan ulkopuolelta
10 § Valitaan yhdistyksen edustajan muiden yhteisöjen kanssa tapahtuvaa yhteistoimintaa varten.
11 § Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille varahenkilöt.
12 § Käsitellään johtokunnan vuosikokoukselle esittämät asiat.
13 § Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle sääntöjen edellyttämän määräajan kuluessa esittämät asiat.
14 § Kokouksen päättäminen.